Traditional

Buachaill on Eirne me 's bhreag-fainn cailin deas og.
Ni iarrfainn bo spre leithe ta me fein saibhir go leor.
'S liom Corcaigh a mheid dha taobh a ghleanna's Tir Eoghainn
'S mur nathrai me beasai me n'toidhr ar Chontae Mahaigheo

Radchaidh me 'marach a dheanamh leanna sa ghleann
Gan coite gan bad grainnin brach ar bith liom,
Ach duilliur na gcraoch mar eadai leapg os mo chionn
'S oro sheacht m'anam deag thu 's tu 'feachaint tharam anall

Buachailleacht bo, mo leo, nar chleacht me ariamh
Ach og imirt 's ag ol 's le hogmhna deasg fan sliabh,
Ma chaill me mo stor ni moide gur chaill me mo chaill,
'S ni mo liom do phog na 'n bhrog ataim a caitheamh le bliann

A cuisle 's a stor na pos an scanduine liath
Ach pos an fear og, mo leo, mura maire se ach bliain
No beidh to go foill gan o no mac os do chionnn
A shilfeadh na deora trathnona nor maidin go trom.