Traditional

Bhi moran daoine uasal ann,
Bhi tuatanaigh na h-Alban ann,
Bhi 'n maistir scoile 'san ministir ann,
Bhi an laoch Mac Amhlaigh ann,

Curfa:
Donal, 'se Donal,
'Se Donal a rinne an bhainis,
Donal agus Morag a rinne an
Bhainis ainmeil

Bhi cearcan ann, is bhi geoidh ann,
Bhi corr is dosean sgairbh ann,
Seo bha iad is bhi car bi ann,
'Se cearc na n-ean a b'fearr dhiubh ann.

Curfa

Bhi braidain 's bric on Eirne ann,
Is fluirse feoil na bhfia n-ean ann,
Feol mart is lao, ba bhlasta bhi
Bhi uanfheol friochta is oisfheoil ann,

Curfa

Bhi 'n di go fial 's go fairsing ann,
Bhi brannda is fion na Spainne ann,
Bhi poitin stil is mead le mil,
Bhi beoir is leann na h-Eireann